Phim cách nhiệt ô tô Nano X

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cản nhiệt lượng: 90%
Cản tia UV: 99%
Cản tia IR: 99%
Giảm chói lóa: Tốt
Bảo hành: Từ 10 năm đến trọn đời

Phim cách nhiệt ô tô Nano X
0854.980.678